دانلود ویدیو وهابیت دموکراسی را کفر میدانند اما اهل سنت توضیحات (فیلم)

دسته بندی : - وهابیت دموکراسی را کفر میدانند اما اهل سنت.. توضیحات (فیلم)
تاریخ : ۲۰:۱۸:۴۶, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت زمان : 0

وهابیت دموکراسی را کفر می دانند اما اهل سنت عمر بن خطاب را نماد دموکراسی می نامند
منبع : اشتراک ویدیو آپارات