دانلود ویدیو آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی دموکراسی را کفر میداند (فیلم)

دسته بندی : - آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی دموکراسی را کفر میداند (فیلم)
تاریخ : ۲۰:۲۰:۱۹, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
مدت زمان : 0

آل الشیخ مفتی اعظم عربستان سعودی دموکراسی را کفر میداند در صورتی که اهل سنت ادعا دارند که حکومت ابوبکر با دموکراسی و رای مردم تشکیل شد
منبع : اشتراک ویدیو آپارات