دانلود ویدیو میزگرد محمد (ص) پیام آور آشتی بخش سوم (فیلم)

دسته بندی : - میزگرد محمد (ص) پیام آور آشتی بخش سوم (فیلم)
تاریخ : ۰۵:۴۷:۵۱, ۱۶ آذر ۱۳۹۶
مدت زمان : 0

مجری صدیق قطبی مهمانان برنامه: دکتر ابراهیم ساعدی رودی - آقای داوود نارویی - دکتر احمد هاشمی
منبع : اشتراک ویدیو آپارات