آخرین ویدیو ها

ویدیو - �������� ������������ ������������

گاهی اوقات سرنوشت روشن نیست گاهی یک شادی ناگهانی تبدیل به یک بدبختی ناگهانی میشود وفتی اوخر عمر هست میبنی نمیشود عمر عقب برد زندگی بدون باز گشت هست در این دنیا هر انسانی میخواهد همیشه نور خورشید ببیند او حتی میخواهد بین شر و کثافت زندگی کند جهان