دانلود ویدیو شبیه خوانی حسن آباد مه ولات درویش خوانی (نیمه شعبان)۹۴

دسته بندی : - شبیه خوانی حسن آباد مه ولات.درویش خوانی (نیمه شعبان)۹۴
تاریخ : ۱۲:۵۴:۴۸, ۱۲ آبان ۱۳۹۴
مدت زمان : 8:15

مجلس تعزیه امام حسین با هنرمندی استاد حسن باقری وآقای حسن حسن زاده(درویش)وگروه قمر بنی هاشم1394
منبع : اشتراک ویدیو آپارات