دانلود ویدیو پیش بینی بازدهی بازار سهام: مقایسه پیش بینی معمولی با پیش بینی بر اساس اجزاء ( کیلیپ )

دسته بندی : - پیش بینی بازدهی بازار سهام: مقایسه پیش بینی معمولی با پیش بینی بر اساس اجزاء ( کیلیپ )
تاریخ : ۱۹:۳۵:۰۱, ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدت زمان : 0

بررسی عوامل موثر بر انتخاب منابع مالی بلند مدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و چولگی بازده سهام : شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران طراحی و تبیین مدل پیش بینی ورشکستگی شرکت ها در بورس اوراق بهادار ت ...
منبع : دالفک