دانلود ویدیو مدیریت شهری اقتصاد مهندسی توانمندسازی تیوری فازی انگیزش رهبری مهندسی مجدد مهندسی ( کیلیپ )

دسته بندی : - مدیریت شهری اقتصاد مهندسی توانمندسازی تیوری فازی انگیزش رهبری مهندسی مجدد مهندسی ( کیلیپ )
تاریخ : ۱۷:۵۸:۰۰, ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
مدت زمان : 0

مدیریت شهری اقتصاد مهندسی توانمندسازی تیوری فازی انگیزش رهبری مهندسی مجدد مهندسی سیستم ها فرهنگ و جو سازمانی سازمانهای یادگیرنده شبکه های عصبی مدیریت شهری اقتصاد مهندسی توانمندسازی تیوری فازی انگیزش رهبری مهندسی مجدد مهندسی سیستم ها ...
منبع : دالفک