دانلود ویدیو �������� 11: ���������� �������������� �������������� - LCD �������������� (��������)

دسته بندی : - جلسه 11: آموزش کاربردی آردوینو - LCD گرافیکی (فیلم)
تاریخ : ۲۳:۳۴:۲۲, ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
مدت زمان : 0

ایجاد شکلهای هندسی با استفاده از کتابخانه پیشرفته، ایجاد پیکسل، شکل موج سینوسی، خط و انواع مستطیل/////برای دیدن فیلم کامل به آدرس http://www.controlref.com/Arduino_Graphic_LCD/ مراجعه فرمایید. مدت زمان = 50:01
منبع : اشتراک ویدیو آپارات