دانلود ویدیو نترسید!09337174804بیمارعراقی که سالها ازدردشدید سینوس بینی رنج میکشید (فیلم)

دسته بندی : - نترسید!09337174804بیمارعراقی که سالها ازدردشدید سینوس بینی رنج میکشید (فیلم)
تاریخ : ۲۳:۳۸:۴۰, ۲۳ تیر ۱۳۹۸
مدت زمان : 0

جراحی سنگین سینوس بینی بیماری از عراق از پشت مغز و مردمک چشم از دردهای شدید و مزمن پیشانی رنج میکشید با یک جراحی سنگین از درد راحت شدwww.dr-rasta.com
منبع : اشتراک ویدیو آپارات