دانلود ویدیو در صورت وقوع جنگی در منطقه ضد ایران هیچ طرفی امنیت نخواهد داشت (فیلم)

دسته بندی : - در صورت وقوع جنگی در منطقه ضد ایران هیچ طرفی امنیت نخواهد داشت (فیلم)
تاریخ : ۰۷:۱۴:۴۲, ۲۵ تیر ۱۳۹۸
مدت زمان : 0

ظریف در مصاحبه با بی بی سی: در صورت وقوع جنگی در منطقه ضد ایران هیچ طرفی امنیت نخواهد داشت
منبع : اشتراک ویدیو آپارات