دانلود ویدیو برق سازمان‌های پرمصرف از جمله وزارت کار، بانک اقتصادنوین، بانک انصار، بیمه البرز و ایدرو قطع شد (فیلم)

دسته بندی : - برق سازمان‌های پرمصرف از جمله وزارت کار، بانک اقتصادنوین، بانک انصار، بیمه البرز و ایدرو قطع شد (فیلم)
تاریخ : ۰۷:۳۵:۳۸, ۲۵ تیر ۱۳۹۸
مدت زمان : 0

شرکت توزیع برق، برق 15سازمان پرمصرف را امروز قطع کرد. وزارت کار، ساختمان مرکزی بانک انصار، ایدرو، سازمان فرهنگی و هنری، دانشگاه تهران ساختمان مرکزی بانک اقتصادنوین، ساختمان مرکزی موسسه اعتباری ملل، ساختمان مرکزی بانک شهر، ساختمان مرکزی بانک سرمایه، مرکز دانشگاهی سوده، دانشگاه آزاد زرینه، دانشگاه علوم پزشکی و بیمه البرز سازمان‌های بوددند که امروز به مدت 4ساعت برقشان قطع شد.
منبع : نماشا