دانلود ویدیو اصول \موضوعه\ و اصول \متعارفه\ یعنی چه؟ (فیلم)

دسته بندی : - اصول "موضوعه" و اصول "متعارفه" یعنی چه؟ (فیلم)
تاریخ : ۰۵:۴۸:۲۱, ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
مدت زمان : 0

پاسخ استاد رحیم پور به این سؤال: مبادی "تصدیقی" علوم دو دسته هستند: 1-اصول موضوعه:اصولی که آنها را پیشفرض یک علم می گیرند و نیازی به اثبات ندارند. اصول متعارفه:اصولی که آنها را پیشفرض یک علم می گیرند و حتما باید اثبات شوند(یا باید از "بدیهیات" باشند یا اینکه با برهان عقلی اثبات شوند)
منبع : اشتراک ویدیو آپارات