آخرین ویدیو ها

ویدیو - چرخ فلک

سریال "چرخ فلک" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، بهرام عظیم پور و احسان عبدی پور با تهیه کنندگی مجید مولایی از تولیدات مرکز امور نمایشی سیما است‪.‬ . میلاد كى مرام، امیر آقایى، شبنم مقدمى، حمیدرضا آذرنگ، لیلا اوتادى، فتانه ملك محمدى، عباس
سریال "چرخ فلک" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، بهرام عظیم پور و احسان عبدی پور با تهیه کنندگی مجید مولایی از تولیدات مرکز امور نمایشی سیما است‪.‬ . میلاد كى مرام، امیر آقایى، شبنم مقدمى، حمیدرضا آذرنگ، لیلا اوتادى، فتانه ملك محمدى، عباس
سریال "چرخ فلک" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، بهرام عظیم پور و احسان عبدی پور با تهیه کنندگی مجید مولایی از تولیدات مرکز امور نمایشی سیما است‪.‬ . میلاد كى مرام، امیر آقایى، شبنم مقدمى، حمیدرضا آذرنگ، لیلا اوتادى، فتانه ملك محمدى، عباس
سریال "چرخ فلک" به کارگردانی عزیزالله حمیدنژاد، بهرام عظیم پور و احسان عبدی پور با تهیه کنندگی مجید مولایی از تولیدات مرکز امور نمایشی سیما است‪.‬ . میلاد كى مرام، امیر آقایى، شبنم مقدمى، حمیدرضا آذرنگ، لیلا اوتادى، فتانه ملك محمدى، عباس
پیر مرد 79ساله که شغلش جارو فروشی هست و لنگان لنگان با عصا مسیر رفتن به بازار برای فروش جاروهایش را طی میکنم که این مسیر 4ساعت طول میکشد وبرای برگشت به خانه نیز همین زمان را پیاده طی میکنم ، او 25 سال دبی زندگی کرده و در جوانی صیاد بوده ،اما هم اکنون
پیر مرد 79ساله که شغلش جارو فروشی هست و لنگان لنگان با عصا مسیر رفتن به بازار برای فروش جاروهایش را طی میکنم که این مسیر 4ساعت طول میکشد وبرای برگشت به خانه نیز همین زمان را پیاده طی میکنم ، او 25 سال دبی زندگی کرده و در جوانی صیاد بوده ،اما هم اکنون
پیر مرد 79ساله که شغلش جارو فروشی هست و لنگان لنگان با عصا مسیر رفتن به بازار برای فروش جاروهایش را طی میکنم که این مسیر 4ساعت طول میکشد وبرای برگشت به خانه نیز همین زمان را پیاده طی میکنم ، او 25 سال دبی زندگی کرده و در جوانی صیاد بوده ،اما هم اکنون
پیر مرد 79ساله که شغلش جارو فروشی هست و لنگان لنگان با عصا مسیر رفتن به بازار برای فروش جاروهایش را طی میکنم که این مسیر 4ساعت طول میکشد وبرای برگشت به خانه نیز همین زمان را پیاده طی میکنم ، او 25 سال دبی زندگی کرده و در جوانی صیاد بوده ،اما هم اکنون
پیر مرد 79ساله که شغلش جارو فروشی هست و لنگان لنگان با عصا مسیر رفتن به بازار برای فروش جاروهایش را طی میکنم که این مسیر 4ساعت طول میکشد وبرای برگشت به خانه نیز همین زمان را پیاده طی میکنم ، او 25 سال دبی زندگی کرده و در جوانی صیاد بوده ،اما هم اکنون
پیر مرد 79ساله که شغلش جارو فروشی هست و لنگان لنگان با عصا مسیر رفتن به بازار برای فروش جاروهایش را طی میکنم که این مسیر 4ساعت طول میکشد وبرای برگشت به خانه نیز همین زمان را پیاده طی میکنم ، او 25 سال دبی زندگی کرده و در جوانی صیاد بوده ،اما هم اکنون
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در
سازه اصلی چرخ و فلک London Eye به قطر 150 متر بصورت کامل روی زمین ساخته شد و بوسیله جرثقیل به حالت عمودی ایستاده و نصب گردید. مردم شهر تمام مراحل اجرای این سازه روی رودخانه تیمز را از نزدیک نظاره گر بودند. چشم لندن اولین چرخ و فلکی بود که بصورت پیوسته در