آخرین ویدیو ها

ویدیو - صبح بخیر

چگونه با خدا معامله کنیم؟ "همواره به خاطر داشته باش که تو خوشبخت متولد شده ای." این شعار نخستین بانوی سخنران انگیزشی ایران است که اشاعه ی آن را وظیفه ی خود می داند. در ادامه با ما همراه باشید ... برای دیدن ویدئوهای بیشتر به وب سایت سمینارما مراجعه
چگونه با خدا معامله کنیم؟ "همواره به خاطر داشته باش که تو خوشبخت متولد شده ای." این شعار نخستین بانوی سخنران انگیزشی ایران است که اشاعه ی آن را وظیفه ی خود می داند. در ادامه با ما همراه باشید ... برای دیدن ویدئوهای بیشتر به وب سایت سمینارما مراجعه
چگونه با خدا معامله کنیم؟ "همواره به خاطر داشته باش که تو خوشبخت متولد شده ای." این شعار نخستین بانوی سخنران انگیزشی ایران است که اشاعه ی آن را وظیفه ی خود می داند. در ادامه با ما همراه باشید ... برای دیدن ویدئوهای بیشتر به وب سایت سمینارما مراجعه
چگونه با خدا معامله کنیم؟ "همواره به خاطر داشته باش که تو خوشبخت متولد شده ای." این شعار نخستین بانوی سخنران انگیزشی ایران است که اشاعه ی آن را وظیفه ی خود می داند. در ادامه با ما همراه باشید ... برای دیدن ویدئوهای بیشتر به وب سایت سمینارما مراجعه
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. غرور: چرا آدمها مغرور می شوند؟ نحوه برخورد با آدمهای مغرور؟ روش حل مشکل غرور را از زبان آقای محمدی نیا, مسئول مرکز مشاوره و روانشناسی
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. مرز بین شوخی و صمیمیت از یک طرف و تحقیر و بی اعتبار کردن از طرف دیگر کجاست؟1- قصد و نیت آدمها 2- نتایج و پیامدهای شوخی3- میزان اعتماد
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه Gem TV و ساعت 9 صبح در شبکه Gem TV، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود.با چه شیوه هایی می توان بازدهی خود را ارتقاء داد در این ویدئو بحث بهره وری و کارآمدی توسط آقای محمدی نیا (معین) مسئول مرکز مشاوره خانواده و
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه Gem TV و ساعت 9 صبح در شبکه Gem TV، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. چرا انسانها بدنبال کلاس گذاشتن و پرستیژ اجتماعی هستند؟ راه حل های پیشنهادی در این بحث توسط آقای محمدی نیا (معین) مسئول مرکز مشاوره خانواده
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. تحصیل و آموزش یک نیاز ثانویه در انسان است. حیات شما در یادگیری و آموزش است مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین. مالزی Mobile: 0060176487401 Website:
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. تحصیل و آموزش یک نیاز ثانویه در انسان است. حیات شما در یادگیری و آموزش است مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین. مالزی Mobile: 0060176487401 Website:
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. تحصیل و آموزش یک نیاز ثانویه در انسان است. حیات شما در یادگیری و آموزش است مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین. مالزی Mobile: 0060176487401 Website:
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. تحصیل و آموزش یک نیاز ثانویه در انسان است. حیات شما در یادگیری و آموزش است مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین. مالزی Mobile: 0060176487401 Website:
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. تحصیل و آموزش یک نیاز ثانویه در انسان است. حیات شما در یادگیری و آموزش است مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین. مالزی Mobile: 0060176487401 Website:
با برنامه صبح بخیر هر روز هفته ساعت 7 صبح در شبکه جم تی وی و ساعت 9 صبح در شبکه جم لایف، میزبان صبحگاهی شما خواهیم بود. تحصیل و آموزش یک نیاز ثانویه در انسان است. حیات شما در یادگیری و آموزش است مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی معین. مالزی Mobile: 0060176487401 Website: