آخرین ویدیو ها

ویدیو - بلال بلالم سی خودت کردی

هنگساز و تنظیم: محمد سعید اسلامی نژاد و حسین انصاری سرپرست گروه: سجاد کرمی خواننده: کاظم کریمی شاعران: غلام محمد ملک زاده و اردشیر کیانی-حسین بهرامی -مهدی انصاری ومحمد سعید اسلامی نژاد تصویر بردار جواد اسلامی نژاد میکس و مونتاژ: رضا منطقی صدابردار:
هنگساز و تنظیم: محمد سعید اسلامی نژاد و حسین انصاری سرپرست گروه: سجاد کرمی خواننده: کاظم کریمی شاعران: غلام محمد ملک زاده و اردشیر کیانی-حسین بهرامی -مهدی انصاری ومحمد سعید اسلامی نژاد تصویر بردار جواد اسلامی نژاد میکس و مونتاژ: رضا منطقی صدابردار:
هنگساز و تنظیم: محمد سعید اسلامی نژاد و حسین انصاری سرپرست گروه: سجاد کرمی خواننده: کاظم کریمی شاعران: غلام محمد ملک زاده و اردشیر کیانی-حسین بهرامی -مهدی انصاری ومحمد سعید اسلامی نژاد تصویر بردار جواد اسلامی نژاد میکس و مونتاژ: رضا منطقی صدابردار:
هنگساز و تنظیم: محمد سعید اسلامی نژاد و حسین انصاری سرپرست گروه: سجاد کرمی خواننده: کاظم کریمی شاعران: غلام محمد ملک زاده و اردشیر کیانی-حسین بهرامی -مهدی انصاری ومحمد سعید اسلامی نژاد تصویر بردار جواد اسلامی نژاد میکس و مونتاژ: رضا منطقی صدابردار:
هنگساز و تنظیم: محمد سعید اسلامی نژاد و حسین انصاری سرپرست گروه: سجاد کرمی خواننده: کاظم کریمی شاعران: غلام محمد ملک زاده و اردشیر کیانی-حسین بهرامی -مهدی انصاری ومحمد سعید اسلامی نژاد تصویر بردار جواد اسلامی نژاد میکس و مونتاژ: رضا منطقی صدابردار: