آخرین ویدیو ها

ویدیو - بازی مکس پین

موسیقی تم بازی مکس پین ، این موسیقی پُلی بود به سالهای گذشته ، زمانی که این بازی فوق العاده خیلی از علاقه مندان بازی را ساعت ها پشت کامپیوتر میخ کوب می کرد(مثل من). کارتسی هاتاکا (Kärtsy Hatakka) خواننده و نوازنده بیس فنلاندی ، عضو گروه موسیقی Waltari می باشد
موسیقی تم بازی مکس پین ، این موسیقی پُلی بود به سالهای گذشته ، زمانی که این بازی فوق العاده خیلی از علاقه مندان بازی را ساعت ها پشت کامپیوتر میخ کوب می کرد(مثل من). کارتسی هاتاکا (Kärtsy Hatakka) خواننده و نوازنده بیس فنلاندی ، عضو گروه موسیقی Waltari می باشد