آخرین ویدیو ها

ویدیو - ویدیو جدید

اینم موزیک ویدیو جدید و انگیزشی امینم با ترجمه فارسی از خودم که راجبه مبارزه کردن و ناامید نشدن هست.کاری که خود اون باهاش از هیچی به همه چیز رسید. برای ساندترک فیلم Southpaw یا بوکسور چپ دست هست که جیک گیلنهال بازی میکنه.برای موسیقی متن این فیلم مرحوم
اینم موزیک ویدیو جدید و انگیزشی امینم با ترجمه فارسی از خودم که راجبه مبارزه کردن و ناامید نشدن هست.کاری که خود اون باهاش از هیچی به همه چیز رسید. برای ساندترک فیلم Southpaw یا بوکسور چپ دست هست که جیک گیلنهال بازی میکنه.برای موسیقی متن این فیلم مرحوم
اینم موزیک ویدیو جدید و انگیزشی امینم با ترجمه فارسی از خودم که راجبه مبارزه کردن و ناامید نشدن هست.کاری که خود اون باهاش از هیچی به همه چیز رسید. برای ساندترک فیلم Southpaw یا بوکسور چپ دست هست که جیک گیلنهال بازی میکنه.برای موسیقی متن این فیلم مرحوم
اینم موزیک ویدیو جدید و انگیزشی امینم با ترجمه فارسی از خودم که راجبه مبارزه کردن و ناامید نشدن هست.کاری که خود اون باهاش از هیچی به همه چیز رسید. برای ساندترک فیلم Southpaw یا بوکسور چپ دست هست که جیک گیلنهال بازی میکنه.برای موسیقی متن این فیلم مرحوم
اینم موزیک ویدیو جدید و انگیزشی امینم با ترجمه فارسی از خودم که راجبه مبارزه کردن و ناامید نشدن هست.کاری که خود اون باهاش از هیچی به همه چیز رسید. برای ساندترک فیلم Southpaw یا بوکسور چپ دست هست که جیک گیلنهال بازی میکنه.برای موسیقی متن این فیلم مرحوم
خدایا ازم بپرس حال و روزت چطوره؟ من میگم: خیلی خوبه همه چی آرومه توام بخند و بگو :خیلی پررویی خدایا هی میخوام بگم شکرت برای این زندگی میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم... خدایا صفحه خوشحال واسه من باز نمیشه من که پایه بودم دیگه چرا بلاکم کردی؟...
خدایا ازم بپرس حال و روزت چطوره؟ من میگم: خیلی خوبه همه چی آرومه توام بخند و بگو :خیلی پررویی خدایا هی میخوام بگم شکرت برای این زندگی میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم... خدایا صفحه خوشحال واسه من باز نمیشه من که پایه بودم دیگه چرا بلاکم کردی؟...
خدایا ازم بپرس حال و روزت چطوره؟ من میگم: خیلی خوبه همه چی آرومه توام بخند و بگو :خیلی پررویی خدایا هی میخوام بگم شکرت برای این زندگی میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم... خدایا صفحه خوشحال واسه من باز نمیشه من که پایه بودم دیگه چرا بلاکم کردی؟...
خدایا ازم بپرس حال و روزت چطوره؟ من میگم: خیلی خوبه همه چی آرومه توام بخند و بگو :خیلی پررویی خدایا هی میخوام بگم شکرت برای این زندگی میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم... خدایا صفحه خوشحال واسه من باز نمیشه من که پایه بودم دیگه چرا بلاکم کردی؟...
خدایا ازم بپرس حال و روزت چطوره؟ من میگم: خیلی خوبه همه چی آرومه توام بخند و بگو :خیلی پررویی خدایا هی میخوام بگم شکرت برای این زندگی میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم... خدایا صفحه خوشحال واسه من باز نمیشه من که پایه بودم دیگه چرا بلاکم کردی؟...
خدایا ازم بپرس حال و روزت چطوره؟ من میگم: خیلی خوبه همه چی آرومه توام بخند و بگو :خیلی پررویی خدایا هی میخوام بگم شکرت برای این زندگی میترسم ناراحت شی فکر کنی دارم تیکه میندازم... خدایا صفحه خوشحال واسه من باز نمیشه من که پایه بودم دیگه چرا بلاکم کردی؟...
لطفا به کانالتون اضافه کنید این ویدیو رو. رچسب ها : سروش هیچکس + یاس + رضا پیشرو + امیر تتلو + یاسر بینام + کلیپ + موسیقی + آهنگ + زدبازی + علی قاف + صامت + اشکان فدایی + عرفان + سوگند + پایدار + سینا تهم + کنسرت + آرمین + طعمه + رضایا + بهرام + علیرضا جی جی + سیجل
لطفا به کانالتون اضافه کنید این ویدیو رو. رچسب ها : سروش هیچکس + یاس + رضا پیشرو + امیر تتلو + یاسر بینام + کلیپ + موسیقی + آهنگ + زدبازی + علی قاف + صامت + اشکان فدایی + عرفان + سوگند + پایدار + سینا تهم + کنسرت + آرمین + طعمه + رضایا + بهرام + علیرضا جی جی + سیجل
لطفا به کانالتون اضافه کنید این ویدیو رو. رچسب ها : سروش هیچکس + یاس + رضا پیشرو + امیر تتلو + یاسر بینام + کلیپ + موسیقی + آهنگ + زدبازی + علی قاف + صامت + اشکان فدایی + عرفان + سوگند + پایدار + سینا تهم + کنسرت + آرمین + طعمه + رضایا + بهرام + علیرضا جی جی + سیجل
لطفا به کانالتون اضافه کنید این ویدیو رو. رچسب ها : سروش هیچکس + یاس + رضا پیشرو + امیر تتلو + یاسر بینام + کلیپ + موسیقی + آهنگ + زدبازی + علی قاف + صامت + اشکان فدایی + عرفان + سوگند + پایدار + سینا تهم + کنسرت + آرمین + طعمه + رضایا + بهرام + علیرضا جی جی + سیجل
لطفا به کانالتون اضافه کنید این ویدیو رو. رچسب ها : سروش هیچکس + یاس + رضا پیشرو + امیر تتلو + یاسر بینام + کلیپ + موسیقی + آهنگ + زدبازی + علی قاف + صامت + اشکان فدایی + عرفان + سوگند + پایدار + سینا تهم + کنسرت + آرمین + طعمه + رضایا + بهرام + علیرضا جی جی + سیجل