آخرین ویدیو ها

ویدیو - تبلت apple

بزرگتر ، بزرگتر و باز هم بزرگتر ... این بار اپل محصولی را به بازار معرفی کرد که از هر لحاظ با محصولات پیشین متفاوت است. 12.9 اینچ نمایشگر ، اسپیکرهای قدرتمند تر ، تکنولوژی جدید مولتی تاچ و قابلیت فورس تاچ . فورس تاچ یک قابلیت حساس به فشار در صفحه نمایش
بزرگتر ، بزرگتر و باز هم بزرگتر ... این بار اپل محصولی را به بازار معرفی کرد که از هر لحاظ با محصولات پیشین متفاوت است. 12.9 اینچ نمایشگر ، اسپیکرهای قدرتمند تر ، تکنولوژی جدید مولتی تاچ و قابلیت فورس تاچ . فورس تاچ یک قابلیت حساس به فشار در صفحه نمایش
بزرگتر ، بزرگتر و باز هم بزرگتر ... این بار اپل محصولی را به بازار معرفی کرد که از هر لحاظ با محصولات پیشین متفاوت است. 12.9 اینچ نمایشگر ، اسپیکرهای قدرتمند تر ، تکنولوژی جدید مولتی تاچ و قابلیت فورس تاچ . فورس تاچ یک قابلیت حساس به فشار در صفحه نمایش
بزرگتر ، بزرگتر و باز هم بزرگتر ... این بار اپل محصولی را به بازار معرفی کرد که از هر لحاظ با محصولات پیشین متفاوت است. 12.9 اینچ نمایشگر ، اسپیکرهای قدرتمند تر ، تکنولوژی جدید مولتی تاچ و قابلیت فورس تاچ . فورس تاچ یک قابلیت حساس به فشار در صفحه نمایش
بزرگتر ، بزرگتر و باز هم بزرگتر ... این بار اپل محصولی را به بازار معرفی کرد که از هر لحاظ با محصولات پیشین متفاوت است. 12.9 اینچ نمایشگر ، اسپیکرهای قدرتمند تر ، تکنولوژی جدید مولتی تاچ و قابلیت فورس تاچ . فورس تاچ یک قابلیت حساس به فشار در صفحه نمایش
بزرگتر ، بزرگتر و باز هم بزرگتر ... این بار اپل محصولی را به بازار معرفی کرد که از هر لحاظ با محصولات پیشین متفاوت است. 12.9 اینچ نمایشگر ، اسپیکرهای قدرتمند تر ، تکنولوژی جدید مولتی تاچ و قابلیت فورس تاچ . فورس تاچ یک قابلیت حساس به فشار در صفحه نمایش