آخرین ویدیو ها

ویدیو - مجموعه انیمیشن

اطلاعات بیشتر: https://goo.gl/rcb2F9 پروژه افترافکت مجموعه انیمیشن نمایش لوگو ۴K یک قالب ویدیویی آماده حرفه ای و زیبا برای معرفی نشان برند یا لینک شبکه اجتماعی است. مجموعا ۱۲ انیمیشن لوگو در این پروژه افترافکت وجود دارند و میتوانید با هر کدام با ظاهری تمیز،
اطلاعات بیشتر: https://goo.gl/rcb2F9 پروژه افترافکت مجموعه انیمیشن نمایش لوگو ۴K یک قالب ویدیویی آماده حرفه ای و زیبا برای معرفی نشان برند یا لینک شبکه اجتماعی است. مجموعا ۱۲ انیمیشن لوگو در این پروژه افترافکت وجود دارند و میتوانید با هر کدام با ظاهری تمیز،
اطلاعات بیشتر: https://goo.gl/rcb2F9 پروژه افترافکت مجموعه انیمیشن نمایش لوگو ۴K یک قالب ویدیویی آماده حرفه ای و زیبا برای معرفی نشان برند یا لینک شبکه اجتماعی است. مجموعا ۱۲ انیمیشن لوگو در این پروژه افترافکت وجود دارند و میتوانید با هر کدام با ظاهری تمیز،
اطلاعات بیشتر: https://goo.gl/rcb2F9 پروژه افترافکت مجموعه انیمیشن نمایش لوگو ۴K یک قالب ویدیویی آماده حرفه ای و زیبا برای معرفی نشان برند یا لینک شبکه اجتماعی است. مجموعا ۱۲ انیمیشن لوگو در این پروژه افترافکت وجود دارند و میتوانید با هر کدام با ظاهری تمیز،
اطلاعات بیشتر: https://goo.gl/rcb2F9 پروژه افترافکت مجموعه انیمیشن نمایش لوگو ۴K یک قالب ویدیویی آماده حرفه ای و زیبا برای معرفی نشان برند یا لینک شبکه اجتماعی است. مجموعا ۱۲ انیمیشن لوگو در این پروژه افترافکت وجود دارند و میتوانید با هر کدام با ظاهری تمیز،
مجموعه انیمیشن « خانه ما » بهمن همراه پدر و مادر و خواهرش سارا در خانه ای واقع در بازارچه ای زندگی می کند. پدر بهمن به تازگی کارگاه نجاری در بازار افتتاح کرده و در آنجا مشغول کار است کارگردان: بهروز یغمائیان، انیماتور : ژان یعقوب زاتکه و ژوزف
مجموعه انیمیشن « خروس زیرک روباه کلک » فیلم نامه «خروس زیرک، روباه کلک» بر اساس داستان های پند آموز کهن ایرانی نوشته شده است و در 20 قسمت 15 دقیقه ای برای گروه سنی کودک با تکنیک کات اوت کامپیوتری تولید گردیده کارگردان:میترا عبدی، علی صمیمی
مجموعه انیمیشن « خروس زیرک روباه کلک » فیلم نامه «خروس زیرک، روباه کلک» بر اساس داستان های پند آموز کهن ایرانی نوشته شده است و در 20 قسمت 15 دقیقه ای برای گروه سنی کودک با تکنیک کات اوت کامپیوتری تولید گردیده کارگردان:میترا عبدی، علی صمیمی
مجموعه انیمیشن « خروس زیرک روباه کلک » فیلم نامه «خروس زیرک، روباه کلک» بر اساس داستان های پند آموز کهن ایرانی نوشته شده است و در 20 قسمت 15 دقیقه ای برای گروه سنی کودک با تکنیک کات اوت کامپیوتری تولید گردیده کارگردان:میترا عبدی، علی صمیمی
مجموعه انیمیشن « خروس زیرک روباه کلک » فیلم نامه «خروس زیرک، روباه کلک» بر اساس داستان های پند آموز کهن ایرانی نوشته شده است و در 20 قسمت 15 دقیقه ای برای گروه سنی کودک با تکنیک کات اوت کامپیوتری تولید گردیده کارگردان:میترا عبدی، علی صمیمی
مجموعه انیمیشن « خروس زیرک روباه کلک » فیلم نامه «خروس زیرک، روباه کلک» بر اساس داستان های پند آموز کهن ایرانی نوشته شده است و در 20 قسمت 15 دقیقه ای برای گروه سنی کودک با تکنیک کات اوت کامپیوتری تولید گردیده کارگردان:میترا عبدی، علی صمیمی
مجموعه انیمیشن « خروس زیرک روباه کلک » فیلم نامه «خروس زیرک، روباه کلک» بر اساس داستان های پند آموز کهن ایرانی نوشته شده است و در 20 قسمت 15 دقیقه ای برای گروه سنی کودک با تکنیک کات اوت کامپیوتری تولید گردیده کارگردان:میترا عبدی، علی صمیمی