آخرین ویدیو ها

ویدیو - ربات پرنده

مدتی است که پلیس ایالت انتاریو آمریکا ربات های پرنده را برای برقراری امنیت به کارگرفته است و با نتایج مثبت حاصل شده قصد استفاده ی گسترده از آن را دارد. این ربات ها قابلیت پرواز تا راتفاع 100 متر و ارسال تصویر تا فاصله 1.5 کیلومتری را دارا هستند. از ویژگی
مدتی است که پلیس ایالت انتاریو آمریکا ربات های پرنده را برای برقراری امنیت به کارگرفته است و با نتایج مثبت حاصل شده قصد استفاده ی گسترده از آن را دارد. این ربات ها قابلیت پرواز تا راتفاع 100 متر و ارسال تصویر تا فاصله 1.5 کیلومتری را دارا هستند. از ویژگی
مدتی است که پلیس ایالت انتاریو آمریکا ربات های پرنده را برای برقراری امنیت به کارگرفته است و با نتایج مثبت حاصل شده قصد استفاده ی گسترده از آن را دارد. این ربات ها قابلیت پرواز تا راتفاع 100 متر و ارسال تصویر تا فاصله 1.5 کیلومتری را دارا هستند. از ویژگی
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
امروزه تمامی کمپانی های تولید دِرون سعی دارند با قرار دادن ویژگی های خاص در ربات خود، آن را برای مخاطبان خود جذاب کنند و سهم وسیع تری از بازار را به خود اختصاص دهند. ربات پرنده LILY با ظاهر جذاب، کاربری ساده و از همه مهم تر قابلیت ضد آب توانسته است جای
در این ویدئو ربات پرنده ای را مشاهده خواهید کرد که قابلیت های خاصی از جمله: ثابت ماندن در ارتفاع، چرخیدن در حالت ثابت، مانور پروازی بالا و همچنین دارای بدنه ای با اتصالات و کنترل حرکتی می باشد. برای مشاهده و استفاده از امکانات متنوع سایت آلینداس
در این ویدئو ربات پرنده ای را مشاهده خواهید کرد که قابلیت های خاصی از جمله: ثابت ماندن در ارتفاع، چرخیدن در حالت ثابت، مانور پروازی بالا و همچنین دارای بدنه ای با اتصالات و کنترل حرکتی می باشد. برای مشاهده و استفاده از امکانات متنوع سایت آلینداس
ربات پرنده هوشمند lily Camera یکی از جالب ترین ساخته های دست بشر است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده ! دنیای سلفی هر روز حرفه ایی تر میشود و این یکی از ابزار های کامل سلفی است ! این کوادکوپتر هوشمند صاحب خود را چه در حال قایق رانی باشد یا اسکی چه در حال