آخرین ویدیو ها

ویدیو - اصول موسیقی راک

http://www.chargah.ir اتوجه به این که تعداد زیادی از دوستان سوالاتی در مورد دوره ها و نحوه ی آموزش داشتن این ویدئو رو تهیه کردم : یکی از نقطه ضعف های بزرگ سیستم های آموزشی خصوصا آموزش موسیقی عدم پرورش خلاقیت افراد است درواقع از همان ابتدای ورود یک فرد به آن