آخرین ویدیو ها

ویدیو - بازی های جدید

سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
سلام خدمت دوستان گرامی///// حدود چهار ماه پیش این کانال افتتاح شد ولی به دلایلی فعالیت زیادی نداشت.از امروز با حداکثر توان شروع میکنم به گذاشتن گیم پلی های مختلف!پس لطفا کانال مارو دنبال کنید!این کلیپ هم در واقع تیزر دوم کانال ماست! پس دنبال کردن یادتون
اولین کلیپ مفهومی پنجمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران منتشر شد. این سری کلیپ با نام “ماجرای بازی سازی در ایران” در سه قسمت منتشر خواهد شد و رفته رفته مفهوم آن مشخص می شود. کارگردان این سری از کلیپ ها “متین ایزدی” دبیر پنجمین جشنواره
اولین کلیپ مفهومی پنجمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران منتشر شد. این سری کلیپ با نام “ماجرای بازی سازی در ایران” در سه قسمت منتشر خواهد شد و رفته رفته مفهوم آن مشخص می شود. کارگردان این سری از کلیپ ها “متین ایزدی” دبیر پنجمین جشنواره
اولین کلیپ مفهومی پنجمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران منتشر شد. این سری کلیپ با نام “ماجرای بازی سازی در ایران” در سه قسمت منتشر خواهد شد و رفته رفته مفهوم آن مشخص می شود. کارگردان این سری از کلیپ ها “متین ایزدی” دبیر پنجمین جشنواره
اولین کلیپ مفهومی پنجمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران منتشر شد. این سری کلیپ با نام “ماجرای بازی سازی در ایران” در سه قسمت منتشر خواهد شد و رفته رفته مفهوم آن مشخص می شود. کارگردان این سری از کلیپ ها “متین ایزدی” دبیر پنجمین جشنواره
اولین کلیپ مفهومی پنجمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران منتشر شد. این سری کلیپ با نام “ماجرای بازی سازی در ایران” در سه قسمت منتشر خواهد شد و رفته رفته مفهوم آن مشخص می شود. کارگردان این سری از کلیپ ها “متین ایزدی” دبیر پنجمین جشنواره
اولین کلیپ مفهومی پنجمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران منتشر شد. این سری کلیپ با نام “ماجرای بازی سازی در ایران” در سه قسمت منتشر خواهد شد و رفته رفته مفهوم آن مشخص می شود. کارگردان این سری از کلیپ ها “متین ایزدی” دبیر پنجمین جشنواره
اولین کلیپ مفهومی پنجمین دوره جشنواره بازی های رایانه ای تهران منتشر شد. این سری کلیپ با نام “ماجرای بازی سازی در ایران” در سه قسمت منتشر خواهد شد و رفته رفته مفهوم آن مشخص می شود. کارگردان این سری از کلیپ ها “متین ایزدی” دبیر پنجمین جشنواره
مجموعه نرم افزار بازی درمانی روند اثر گذاری درمان در بازی، آن هم در بازی های هدفمند و جهت دار را برجسته تر میکند. مجموعه نرم افزار بازی درمانی راه حل یکی از بزرگترین مشکلات آسیب شناسان گفتار و زبان در امر درمان برای جذب و جلب توجه کودکان در افزایش
مجموعه نرم افزار بازی درمانی روند اثر گذاری درمان در بازی، آن هم در بازی های هدفمند و جهت دار را برجسته تر میکند. مجموعه نرم افزار بازی درمانی راه حل یکی از بزرگترین مشکلات آسیب شناسان گفتار و زبان در امر درمان برای جذب و جلب توجه کودکان در افزایش