آخرین ویدیو ها

ویدیو - گروه ویژه در جدول

تیزر جدید برای شروع به کار فیلم بزرگ از گزوه ویژه جی 317 این بار این گروه قصد بر ساخت کلیپ 45 دقیقه از حمله فرضی آمریکا به شمال کشور و دفاع گروه ویژه جی 317 را دارد. این تیزر با سلاح های رزم نزدیک مثل کلت و شاتگان به نمایش درامد چرا که بهترین سلاح ها رو