آخرین ویدیو ها

ویدیو - زیبای غمگین

امیدوارم خوشتون بیاد ... نظر و لایک فراموش نشه ... اولین amv هست که خودم ساختم ، پس نظر و انتقاد می خوامممم ... خودم که خیلییی دوسش دارم ... ^_^ کشتم خودمو تا آهنگشو پیدا کردم ... در ضمن از هر انیمه که فکرشو بکنی هست ... ناروتو ، نجات رباتیک ، شاهزاده تنیس ، حمله
امیدوارم خوشتون بیاد ... نظر و لایک فراموش نشه ... اولین amv هست که خودم ساختم ، پس نظر و انتقاد می خوامممم ... خودم که خیلییی دوسش دارم ... ^_^ کشتم خودمو تا آهنگشو پیدا کردم ... در ضمن از هر انیمه که فکرشو بکنی هست ... ناروتو ، نجات رباتیک ، شاهزاده تنیس ، حمله
امیدوارم خوشتون بیاد ... نظر و لایک فراموش نشه ... اولین amv هست که خودم ساختم ، پس نظر و انتقاد می خوامممم ... خودم که خیلییی دوسش دارم ... ^_^ کشتم خودمو تا آهنگشو پیدا کردم ... در ضمن از هر انیمه که فکرشو بکنی هست ... ناروتو ، نجات رباتیک ، شاهزاده تنیس ، حمله
امیدوارم خوشتون بیاد ... نظر و لایک فراموش نشه ... اولین amv هست که خودم ساختم ، پس نظر و انتقاد می خوامممم ... خودم که خیلییی دوسش دارم ... ^_^ کشتم خودمو تا آهنگشو پیدا کردم ... در ضمن از هر انیمه که فکرشو بکنی هست ... ناروتو ، نجات رباتیک ، شاهزاده تنیس ، حمله
امیدوارم خوشتون بیاد ... نظر و لایک فراموش نشه ... اولین amv هست که خودم ساختم ، پس نظر و انتقاد می خوامممم ... خودم که خیلییی دوسش دارم ... ^_^ کشتم خودمو تا آهنگشو پیدا کردم ... در ضمن از هر انیمه که فکرشو بکنی هست ... ناروتو ، نجات رباتیک ، شاهزاده تنیس ، حمله
امیدوارم خوشتون بیاد ... نظر و لایک فراموش نشه ... اولین amv هست که خودم ساختم ، پس نظر و انتقاد می خوامممم ... خودم که خیلییی دوسش دارم ... ^_^ کشتم خودمو تا آهنگشو پیدا کردم ... در ضمن از هر انیمه که فکرشو بکنی هست ... ناروتو ، نجات رباتیک ، شاهزاده تنیس ، حمله