آخرین ویدیو ها

ویدیو - برای بچه دار شدن

اول کسی که نقش السا را قبول کرده دوبله کنند بعد من به کانالم اضافه میکنم بعد کسی که نقش کیرسدف را دوبله میخواد کنه باید دوبله ی السا را برداره و نقش خودش را دوبله کنه ولی صدای السارا که دوبله کرده را صداش را قط نکنه بعد اولاف دوبله میکنه بعداز اون
اول کسی که نقش السا را قبول کرده دوبله کنند بعد من به کانالم اضافه میکنم بعد کسی که نقش کیرسدف را دوبله میخواد کنه باید دوبله ی السا را برداره و نقش خودش را دوبله کنه ولی صدای السارا که دوبله کرده را صداش را قط نکنه بعد اولاف دوبله میکنه بعداز اون
اول کسی که نقش السا را قبول کرده دوبله کنند بعد من به کانالم اضافه میکنم بعد کسی که نقش کیرسدف را دوبله میخواد کنه باید دوبله ی السا را برداره و نقش خودش را دوبله کنه ولی صدای السارا که دوبله کرده را صداش را قط نکنه بعد اولاف دوبله میکنه بعداز اون
اول کسی که نقش السا را قبول کرده دوبله کنند بعد من به کانالم اضافه میکنم بعد کسی که نقش کیرسدف را دوبله میخواد کنه باید دوبله ی السا را برداره و نقش خودش را دوبله کنه ولی صدای السارا که دوبله کرده را صداش را قط نکنه بعد اولاف دوبله میکنه بعداز اون
واقعا این كلیپ خیلی زیبا و غم انگیزه ، دست علیزاده درد نكنه كه این بچه ها را خوشحال كرده ، در این كلیپ اهنگ زیبای هواتو كردم را برای بچه های سرطانی اجرا میكند ، حتما ببیند و از دستش ندید دانلود شده از سایت هواداران دو آتیشه احسان علیخانی خوشحال میشم
واقعا این كلیپ خیلی زیبا و غم انگیزه ، دست علیزاده درد نكنه كه این بچه ها را خوشحال كرده ، در این كلیپ اهنگ زیبای هواتو كردم را برای بچه های سرطانی اجرا میكند ، حتما ببیند و از دستش ندید دانلود شده از سایت هواداران دو آتیشه احسان علیخانی خوشحال میشم
واقعا این كلیپ خیلی زیبا و غم انگیزه ، دست علیزاده درد نكنه كه این بچه ها را خوشحال كرده ، در این كلیپ اهنگ زیبای هواتو كردم را برای بچه های سرطانی اجرا میكند ، حتما ببیند و از دستش ندید دانلود شده از سایت هواداران دو آتیشه احسان علیخانی خوشحال میشم
واقعا این كلیپ خیلی زیبا و غم انگیزه ، دست علیزاده درد نكنه كه این بچه ها را خوشحال كرده ، در این كلیپ اهنگ زیبای هواتو كردم را برای بچه های سرطانی اجرا میكند ، حتما ببیند و از دستش ندید دانلود شده از سایت هواداران دو آتیشه احسان علیخانی خوشحال میشم
واقعا این كلیپ خیلی زیبا و غم انگیزه ، دست علیزاده درد نكنه كه این بچه ها را خوشحال كرده ، در این كلیپ اهنگ زیبای هواتو كردم را برای بچه های سرطانی اجرا میكند ، حتما ببیند و از دستش ندید دانلود شده از سایت هواداران دو آتیشه احسان علیخانی خوشحال میشم