آخرین ویدیو ها

ویدیو - لحظة انفجار بطن الحوت

نیروهای طالبان با انفجار بمب، ساختمان پارلمان افغانستان در شهر کابل را هدف حمله قرار دادند. در این عملیات تروریستی، یک خودرو بمب گذاری شده با گیت ورودی پارلمان برخورد کرد و مهاجمان نیز با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. این حمله با کشته شدن مهاجمان